Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists
Założone przez / Founded by:
Stefan Kozarski


Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym i niedochodowym, poświęconym wspieraniu nauki geomorfologii oraz reprezentującym geomorfologów polskich w kraju i za granicą. Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Podstawowa działalność Stowarzyszenia obejmuje publikowanie literatury naukowej, organizowanie konferencji naukowych, ustanawianie grantów badawczych, nadawanie dyplomów i medali, działalność komisji merytorycznych i inna działalność specjalna jak ochrona unikalnych form powierzchni ziemi. Terenem działalności SGP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba władz naczelnych SGP znajduje się w Poznaniu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów. The Association of Polish Geomorphologists is a scientific-professional and not-for-profit society dedicated to the advancement of the science of geomorphology as well as representative Polish geomorphologists over the country and abroad. The Association was founded in 1991. Its primary activities are the publication of scientific literature, the organization of scientific conferences, the creation of research grants, awarding of medals and awards, operation of task commissions, and other special activities like the protection of unique landforms. Activity range of the APG is the area of the Republic of Poland. The seat of the APG's Headquartes office is located in Poznan. The Association of Polish Geomorphologists is a full member of the International Association of Geomorphologists.


Informacja o IAG/AIG Working Groups


Geomorphometry 2015: Conference + Workshops
Geomorphometry for natural hazards geomodelling
Poznań (Poland), 22-26 June 2015
Komunikat 1 | Website
Tatrzańskie Warsztaty Geomorfologiczne
Zakopane, 20-23 września 2015
Komunikat 1


Biuletyn Informacyjny SGP: 2008/1, 2008/2, 2009/3, 2009/4, 2010-2011/5
Polish aid training project:
Mhamid - ostatnia oaza doliny Dra, Maroko
Statut The Constitution (PL)
Struktura organizacyjna Organizational structure
Członkowie Honorowi Members of Honour
Członkowie zwyczajni Ordinary members
Landform Analysis Landform Analysis
Publikacje Publications
Konkurs na najlepszą pracę doktorską
Zgłoszenia kandydatur do 31 stycznia każdego roku
Contest of the best Ph.D. Thesis
Komunikaty News
Konferencje Conferences
Ostatni Zjazd Last Congress
Repozytorium cyfrowych map geomorfologicznych Polski
Komisja Geomorfologii Strukturalnej
Warsztaty
Geomorfologiczne
Babia Góra
18-22.09.2004
Warsztaty
Geomorfologiczne
Pilsko
27-30.05.2005
Warsztaty
Geomorfologiczne
Muczne
3-5.10.2007
I Warsztaty
Geomorfologii Strukturalnej
Podlesice
12-14.05.2010
II Warsztaty
Geomorfologii Strukturalnej
Sokołowsko
11-13.05.2011
V Warsztaty
Geomorfologii Strukturalnej
Roztocze
24-27.09.2014

Warsztaty
Geomorfologiczne
Egipt
3-19.04.2002
Warsztaty
Geomorfologiczne
Spitsbergen
10-21.07.2003
Warsztaty
Geomorfologiczne
Tunezja
15-29.04.2004
Warsztaty
Glacjologiczne
Spitsbergen
1-11.07.2004
Warsztaty
Geomorfologiczne
Islandia
14-28.08.2005
Warsztaty
Geomorfologiczne
Maroko
19.04-4.05.2006
Warsztaty
Geomorfologiczne
Indie
11-26.11.2006
Warsztaty
Geomorfologiczne
Grecja
27.04-6.05.2007

Warsztaty
Geoekologiczne
Indochiny
5-20.02.2008
Warsztaty
Geomorfologiczne
Peru-Chile-Boliwia
30.01-15.02.2009
Warsztaty
Geomorfologiczne
Azja SE
22.01-7.02.2010
Warsztaty
Geomorfologiczne
Etiopia
9.02-9.03.2011
Warsztaty
Geoekologiczne
Amazonia
11.04-6.05.2012
Warsztaty
Geoekologiczne
Delta Dunaju
27.04-5.05.2013
Warsztaty
Geoekologiczne
Amazonia
10.10-2.11.2013


Opublikowana została unikalna monografia pt. "Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne / Ancient and modern geoecosystems of Spitsberegen. Polish geomorphological research" pod redakcją Zb.Zwolińskiego, A.Kostrzewskiego i M.Puliny jako publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, będąca efektem warsztatów SGP i międzynarodowej konferencji IAG/AIG na Spitsbergenie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie całościowe nie tylko o profilu geomorfologicznym, ale także ogólnogeograficznym dla wszystkich polskich stacji polarnych na Spitsbergenie. Publikacja dedykowana jest pamięci Profesora Alfreda Jahna, który jako pierwszy zainicjował ideę opublikowania monografii spitsbergeńskiej.

Monografia wydana jest jako dzieło 66 autorów, dwujęzyczne polsko-angielskie, w formacie A4, zawierające 15 rozdziałów na 456 stronach, 213 kolorowych rycin i fotografii, 12 tabel, potężną liczbę pozycji bibliograficznych. Ze względu na wielkość i wagę książki została wydana na "lekkim" papierze offsetowym i w miękkiej oprawie.

Egzemplarze monografii można zamawiać w wydawnictwie Bogucki Wydawnictwo Naukowe pod adresem e-mailowym lub poprzez internet. Prosimy o poinformowanie Państwa znajomych i przyjaciół celem rozpowszechnienia monografii w szerszym gronie zainteresowanych.


Copyright © 1995- by Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
REGON 632244744, NIP 778-13-96-171
BZ WBK S.A. III O/Poznań, nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
tel.: +48-618296174, fax: +48-618296271
e-mail: sgp [at] sgp.org.pl
Last updated:  15-12-2014   Locations of visitors to this page
CIRS