Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Członkowie zwyczajni / Ordinary members

253

Deklarację członkowską… w formacie WORD'a dla Windows można skopiować na własny dysk. Plik SGPDEK.ZIP po wypełnieniu prosimy przesłać do SGP.
You can download Membership form in WORD for Windows format on your own disk. File SGPDEK.ZIP after fill out send it to the APG

Składkę członkowską w kwocie 40 PLN, dla studentów, doktorantów i pracowników emerytowanych - 20 PLN oraz wpisowe w kwocie 20 PLN prosimy wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań
nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
REGON 632244744, NIP 778-13-96-171

Za dane adresowe zgodnie ze statutem odpowiada Skarbnik SGP
Imie NazwiskoAdres, e-mail
Mgr Aleksander AdamczykWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń
Prof. dr hab. Wiaczesław AndrejczukKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Leon AndrzejewskiKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr hab. Barbara Antczak-GórkaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Zygmunt BabińskiInstytut Geografii, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Mińska 15, 85-420 Bydgoszcz
Dr Janusz BaduraOddział Dolnośląski, Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
Dr Małgorzata Bajgier-KowalskaInstytut Geografii, Akademia Pedagogiczna, Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Prof. dr hab. Mieczysław BanachInstytut Geografii, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Prof. dr hab. Henryk BanaszukPolitechnika Białostocka, Wiejska 45e, 15-351 Białystok
Dr Mirosław BarcickiInstytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Al.Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce
Mgr Waldemar BardzińskiWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Mgr Anita BernatekInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Mgr Katarzyna BiejatWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Mgr Marta BielawskaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 28, 61-680 Poznań
Dr Martin BilKatedra Geoinformatiky, Prirodovedecka Faculta, Univerzity Palackeho v Olomouci, Svobody 26, 771 46 Olomouc, Czech Rep.
Prof. dr hab. Mirosław BłaszkiewiczInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Kopernika 19, 87-100 Toruń
Prof. dr hab. Ryszard K. BorówkaInstytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, Felczaka 3, 71-412 Szczecin
Prof. dr hab. Janina BorysiakInstytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, u. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Teresa Brzezińska-WójcikWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej , Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Agata BuchwałInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Jan BuraczyńskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Jarosław CebulskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Mgr Marek ChabowskiInstytut Geografii, Uniwersytet M. Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Mgr Karol ChutkowskiKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Prof. dr hab. Tadeusz CiupaInstytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Al.Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce
Dr Janusz CzerwińskiInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Maciej DąbskiWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Mgr Piotr DemczukWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr hab. Maciej DłużewskiWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Mgr Anna DmowskaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Mgr Ryszard DobrackiOddział Pomorski, Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
Prof. dr hab. Radosław DobrowolskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Lidia DubisWydział Geografii, Uniwersystet im. Ivana Franka, Doroszenki 41, 79-000 Lviv, Ukraina
Dr Renata DuliasKatedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Filip Duszyński Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr hab. Krystyna DwucetGórnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice
Dr Marek EwertowskiInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Maria FajerKatedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Stanisław FedorowiczKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański, 80-809 Gdańsk
Mgr Joanna FidelusInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Elżbieta FlorekZakład Kartografii, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Prof. dr hab. Wacław FlorekZakład Kartografii, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Dr hab. Jacek ForysiakKatedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Tomasz Gawlak
Dr Leszek GawrysiakWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr hab. Bogdan GądekKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Piotr GębicaWydział Ekonomii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. M. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Dr Piotr GierszewskiInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Kopernika 19, 87-100 Toruń
Dr Dorota GiriatWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Dr Anna Godlewska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Elżbieta GorczycaInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Jan S. GoździkWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Prof. dr hab. Maria Górska-ZabielskaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Marek GrześInstytut Geografii, Uniwersytet M.Kopernika, Fredry 6/8, 87-100 Toruń
Mgr Joanna GudowiczInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Marian HarasimiukWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Marcin HojanInstytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
Dr Sylwia Horska-SchwarzInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Katarzyna IssmerInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr hab. Bogdana IzmaiłowInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Arkadiusz JaksaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Prof. dr hab. Jacek JaniaKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Mgr Joanna JaroszWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Prof. dr hab. Zdzisław JaryInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Mgr Marta Jaśkiewicz-KuzemkoPoznań
Dr Tomasz JaworskiKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr Katarzyna Jereczek-KorzeniewskaKatedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański, Dmowskiego 16a, 80-952 Gdańsk
Dr Małgorzata JóźwiakKatedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Prof. dr hab. Marek JóźwiakKatedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Al.Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce
Dr Andrzej KacprzakInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Halina KaczmarekInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Kopernika 19, 87-100 Toruń
Dr Jacek KaczmarzykInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Dr Edyta KalińskaWarszawa
Mgr inż. Agnieszka Kałmykow-PiwińskaWydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Dr Mirosław KarasiewiczKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Tymoteusz KarczUniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Prof. dr hab. Andrzej KarczewskiInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Marek KasprzakInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Janusz KidaInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Małgorzata Kijowska-StrugałaZakład Badań Geośrodowiska , IGiPZ PAN w Krakowie, Szymbark 430, 38-311 Szymbark
Mgr Małgorzata KinderKatedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Prof. dr hab. Kazimierz KlimekWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr hab. Elżbieta KobojekKatedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
Dr Sławomir KobojekKatedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
Mgr Katarzyna KociniewskaWydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, , Bydgoszcz
Dr Waldemar KociubaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Jarosław KordowskiInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Kopernika 19, 87-100 Toruń
Dr Joanna KorpakWydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Dr Danuta Kosmowska-SuffczyńskaWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej KostrzewskiInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Anna KowalskaInstytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław
Mgr Joanna KozakiewiczInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Mgr Katarzyna KozinaInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Mgr Katarzyna KoziorowskaUniwersytet Gdański, Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk
Dr Rafał KozłowskiKatedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Al.Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce
Mgr Paweł KrzaklewskiInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Prof. dr hab. Kazimierz KrzemieńInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Mgr Michał KucInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Prof. dr hab. Józef KukulakInstytut Geografii, Akademia Pedagogiczna, Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Dr Krzysztof LankaufInstytut Geografii, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr Agnieszka LatochaInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Jan LeszkiewiczKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Ewelina LipkaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Mgr Piotr Lipski
Mgr Maciej LiroInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Mgr Ewa LuberaInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Małgorzata LucInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Małgorzata Ludwikowska - KędziaInstytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Al.Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce
Dr Tomasz Arkadiusz ŁabuzWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
Prof. dr hab. Adam ŁajczakInstytut Geografii, Akademia Pedagogiczna, Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Prof. dr hab. Maria ŁanczontWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Prof. dr hab. Leszek ŁęczyńskiInstytut Oceaografii, Uniwersytet Gdański, Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Dr inż. Edyta ŁokasZakład Fizykochemii Jądrowej NZ 57, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul.Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Mgr Michał ŁypInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Prof. dr hab. Teresa MadeyskaInstytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Mgr Marcin MagdziarekPrzedsiebiorstwo Projektowo-Usługowe, EKOGEO, Skrytka Pocztowa nr 38, 60-987 Poznań
Dr Aleksandra MajeckaWydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 63, 02-809 Warszawa
Dr Marek MajewskiInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Prof. dr hab. Andrzej A. MarszZakład Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia
Mgr Paweł Matulewski Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Mgr Kinga MazurekWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Małgorzata MazurekInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Anna MichnoInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Dr Krzysztof MicunInstytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Białostocka, Wiejska 45a, 15-351 Białystok
Prof. dr hab. Piotr MigońInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Prof. dr hab. Józef Edward MojskiSopot
Dr hab. Paweł MolewskiPracownia Sedementologii i Paleoekologii, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-DowgiałłoSzkoła Wyższa Przymierza Rodzin, , Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
Mgr Alicja NajwerInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Mgr Włodzimierz NarlochInstytut Geografii, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr Adam NawrotInstytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk, , Warszawa
Prof. dr hab. Władysław NiewiarowskiKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr Ireneusz OlszakInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Dr inż. Andrzej OsadczukInstytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
Dr Krystyna OsadczukInstytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
Dr Piotr OwczarekInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Mgr Joanna PajewskaInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Dr Renata PaluszkiewiczInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Ryszard PaluszkiewiczInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Marcin Parchem
Dr Krzysztof ParzóchInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Mgr Łukasz PawlikInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 2, 50-137 Wrocław
Prof. dr hab. Anna PazdurInstytut Fizyki, Politechnika Śląska, Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
Dr Jolanta Pełka-GościniakKatedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Krzysztof PetelskiInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Dr Joanna Petera-ZganiaczWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Prof. dr hab. Kazimierz PękalaLublin
Dr Agnieszka PiechotaKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Mgr Jarosław PietruczukWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr hab. Iwona PiotrowskaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Jan A. PiotrowskiDepartment of Geoscience, University of Aarhus, Hoegh-Guldbergs Gade 2, DK-8000 Aarhus C, Denmark
Dr Agnieszka PlacekInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Mgr Eliza PłaczkowskaInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Prof. dr hab. Zbigniew PodgórskiInstytut Geografii, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Mgr Michał Podlaszewski
Anna Poraj-GórskaUniwersytet Gdański, Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk
Dr inż. Grzegorz PorębaInstytut Fizyki, Politechnika Śląska, Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
Dr Bogusław PrzybylskiOddział Dolnośląski, Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
Prof. dr hab. Grzegorz RachlewiczInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-PawlikKatedra Inżynierii Wodnej, Uniwersytet Rolniczy , Al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
Dr Magdalena Ratajczak-SzczerbaInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr hab. Zofia RączkowskaInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Św. Jana 22, 31-018 Kraków
Dr hab. Zbigniew RdzanyWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Dr Joanna RemiszInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Janina Repelewska-PękalowaLublin
Dr Jan RodzikRoztoczańska Stacja Naukowa, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Mateusz RogowskiInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Dr Elżbieta RojanWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Mgr Grzegorz RomanGeotechnika Łódź, , Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź
Dr hab. Małgorzata RomanKatedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Patrycja RójUniwersytet Gdański, , Gdańsk
Dr hab. inż. Jacek RóżkowskiKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Stanisław RudowskiInstytut Morski, , Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Jacek RutkowskiKatedra Kartografii Geologicznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Doc. dr hab. Krystyna Rywocka-KenigPaństwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Prof. dr hab. Mariusz RzętałaWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Cyprian SeulKatedra Geotechniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 50, 70-310 Szczecin
Patryk SitkiewiczUniwersytet Gdański, Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk
Dr inż. Ewa Słowik-OpokaWydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Dr hab. Ewa SmolskaWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Mgr Artur SobczykInstytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław
Mgr Marcin Sobiech Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń
Dr hab. Ireneusz SobotaWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń
Mgr inż. Mateusz SobuckiUniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Prof. dr hab. Alfred StachInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Wojciech StankowskiInstytut Geologii , Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
Prof. dr hab. Leszek StarkelInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Św. Jana 22, 31-018 Kraków
Mgr Agata Staszak Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Mgr Krzysztof StępniewskiRoztoczańska Stacja Naukowa, , Guciów 20, 22-470 Zwierzyniec
Dr Mateusz Strzelecki
Dr inż. Małgorzata StrzyżInstytu Geografii, Uniwesrytet Jana Kochanowskiego, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Prof. dr hab. Anna StyszyńskaZakład Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia
Prof. dr hab. Józef SupersonWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-033 Lublin
Mgr Paweł Sydor Zakład Regionalny Geologii Pomorza , Państwowy Instutut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Państwowy Instytut Badawczy, Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
Dr Joanna SzafraniecKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Tadeusz SzczypekKatedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Kazimierz SzeflerInstytut Morski, , Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
Joanna SziłoInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Dr hab. Jacek SzmańdaInstytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Al.Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce
Dr Aleksander SzmidtWydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Prof. dr hab. Józef SzpikowskiInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Prof. dr hab. Jan SzupryczyńskiToruń
Dr Piotr SzwarczewskiWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Dr Ewa SzymczakInstytut Oceaografii, Uniwersytet Gdański, Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Dr Bartłomiej SzypułaKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Albert ŚlęzakWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Andrzej ŚwiecaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr hab. Jolanta ŚwięchowiczInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-378 Kraków
Prof. dr hab. Sławomir TerpiłowskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Dr Aleksandra TomczykInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Mgr Cezary TomczykPoznań
Dr Andrzej TraczykInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Anna Trochimiak
Dr hab. Irena TsermegasWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Prof. Dr. Sławomir TułaczykDepartment of Earth Sciences, University of CaliforniaSanta Cruz, CA, USA
Prof. dr hab. Krystyna TurkowskaKatedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Dr Andrzej TycKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Jacek TylkowskiStacja Terenowa Biała Góra, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Biała Góra 6, skr. pocz. 88, 72-500 Międzyzdroje
Mgr Iwona TylmanInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Dr Karol TylmanInstytut Geografii, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 11, 87-100 Toruń
Dr Wojciech TylmannKatedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Mgr Sebastian TyszkowskiInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Kopernika 19, 87-100 Toruń
Dr Jerzy WachWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Lucyna Wachecka-KotkowskaKatedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Dr Piotr WałdykowskiWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Mgr Grzegorz WałekInstytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Świętokrzyska 15, 25-328 Kilece
Dr hab. Piotr WeckwerthKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr Łukasz WiejaczkaZakład Badań Geośrodowiska, IGiPZ PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 22, 31-018 Kraków
Mgr Grzegorz WierzbickiKatedra Geoinżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Dr Marcin WinowskiInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr Małgorzata WistubaWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Prof. dr hab. Edward WiśniewskiInstytut Geografii, Akademia Pomorska, Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
Barbara WitekInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Mgr Sebastian WitekInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Karol Witkowski
Dr Andrzej WittInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Dr hab. Barbara WoronkoWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Dr Beata Woskowicz-ŚlęzakKatedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Dr Piotr Paweł WoźniakKatedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Dr Krzysztof WójcickiWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Grzegorz Wysmołek
Prof. dr hab. Wojciech WysotaWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet M.Kopernika, Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr hab. Bartłomiej WyżgaInstytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
Dr Piotr ZagórskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin
Dr inż. Jerzy ZasadniWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Mgr Michał Zatorski Uniwersytet Jagieloński
Dr Elżbieta Zawadzka-KahlauKatedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański, Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk
Dr Joanna ZawiejskaInstytut Geografii, Akademia Pedagogiczna, Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Prof. dr hab. Wojciech ZgłobickiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2 C,D, 20-718 Lublin
Prof. dr hab. Zbigniew ZwolińskiInstytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Maurycy ŻarczyńskiUniwersytet Gdański, Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk
Katarzyna Żiółtkowska
Prof. dr hab. Sławomir ŻurekKielce

Last updated:
28-10-2014