Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
00-973 Warszawa 22
tel./fax 25-57-29 i tel. 25-92-71 w. 433

KRAJOWE BIURO ISBN

Zawiadamiamy, że wykorzystaliśmy

następujący numer ISBN 83-902295- -

Nazwisko i imię autora(ów)

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

Tytuł książki ....................................................

..................................................................

Podtytuł .........................................................

..................................................................

Autor opracowania lub redaktor pracy zbiorowej, antologii ........

..................................................................

Ilustrator .......................................................

Tłumaczenie z języka .............................................

Imię i nazwisko tłumacza .........................................

Wydanie (nr) .....................................................

WYDAWCA ..........................................................

WSPÓŁWYDAWCA .....................................................

Miejsce i rok wydania ............................................

a) książka wydana b) książka zapowiadana (niepotrzebne skreślić)

OPIS FIZYCZNY

strony ....................... ilustracje ........................

tablice .......................... mapy ..........................

format (cm) .................. arkusze wydawnicze ................

oprawa ............................cena ..........................

nakład ...........................................................

Seria wydawnicza (nr) ............................................

..................................................................

Nazwa drukarni ...................................................

ADNOTACJA
(Dane dotyczące treści książki)