Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Użyj tego formularza do przesłania nowych/poprawionych wyrazów:
geomorfologia, geomorfologiczny, geomorfolog

Use this form to send new/corrected words:
geomorphology, geomorphological, geomorphologist

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@hum.amu.edu.pl

Kliknij na klawisz "Nadaj formularz / Send the form" kiedy wypełnisz wszystkie pola.
Click on the "Nadaj formularz / Send the form" button when you have filled out all of the data.


Imię / Name
Nazwisko / Last name

e-mail

Wprowadź jezyk lub kraj / Enter language or country

Wprowadź geomorfologia / Enter geomorphology

Wprowadź geomorfologiczny / Enter geomorphological

Wprowadź geomorfolog / Enter geomorphologist

Inne komentarze i/lub pytania (opcjonalnie) / Other comments and/or questions (optional):
Dziękujemy za Twój udział / Thanks for your contribution


Last updated: 30-10-98