Geneza,
Litologia
i
Stratygrafia
Utworów
Czwarto-
rzędowychPoznań
16-17.11.1998

Instytut
Badań
Czwartorzędu
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza

Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich

Komisja
Badań
Czwartorzędu
Polskiej
Akademii
Nauk


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab.
Andrzej Kostrzewski
przewodnicz+/-cy

dr Grzegorz Rachlewicz
sekretarz

prof. dr hab.
Andrzej Karczewski
prof. dr hab.
Stanisław Lorenc
prof. UAM dr hab.
Bolesław Nowaczyk
prof. dr hab.
Karol Rotnicki
prof. dr hab.
Wojciech Stankowski
prof. dr hab.
Kazimierz Tobolski


Collegium
Maius

Poznański
OProdek
Nauki

 
UL. FREDRY 10
61-701 POZNAŃ

TEL. (61) 8529327
FAX (61 8530234

e-mail
grzera@amu.edu.pl

 
Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk

III Seminarium

GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH

w 20 rocznicę śmierci
PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO


Streszczenia referatów i posterów


Komitet Redakcyjny

Redaktor
Andrzej KOSTRZEWSKI

Sekretarz
Grzegorz RACHLEWICZ

Skład komputerowy
Aleksander NOWAK
Małgorzata NOWAK
Renata PALUSZKIEWICZ
Ryszard PALUSZKIEWICZ
Opracowanie HTML
Zbigniew ZWOLIŃSKI


Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

SPIS TREŚCI

(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.21