Geneza,
Litologia
i
Stratygrafia
Utworów
Czwarto-
rzędowychPoznań
16-17.11.1998

Instytut
Badań
Czwartorzędu
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza

Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich

Komisja
Badań
Czwartorzędu
Polskiej
Akademii
Nauk


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab.
Andrzej Kostrzewski
przewodnicz+/-cy

dr Grzegorz Rachlewicz
sekretarz

prof. dr hab.
Andrzej Karczewski
prof. dr hab.
Stanisław Lorenc
prof. UAM dr hab.
Bolesław Nowaczyk
prof. dr hab.
Karol Rotnicki
prof. dr hab.
Wojciech Stankowski
prof. dr hab.
Kazimierz Tobolski


Collegium
Maius

Poznański
OProdek
Nauki

 
UL. FREDRY 10
61-701 POZNAŃ

TEL. (61) 8529327
FAX (61 8530234

e-mail
grzera@amu.edu.pl

 
Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk

III Seminarium

GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH

w 20 rocznicę śmierci
PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO
Lista uczestników

Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz
Katedra Stratygrafii i Geologii Regionalnej, Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Prof. UMK dr hab. Leon Andrzejewski
Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Fredry 6/8, 87-100 Toruń
leon@globe.geo.uni.torun.pl

Mgr Janusz Badura
Oddział Dolnośląski, Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

Mgr Ewa Bartczak
Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A.
ul. Wierzbowa 15, 50-056 Wrocław

Mgr Anna Belczyńska
Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3A, 71-412 Szczecin

Dr Andrzej Ber
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
aber@pgi.waw.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Birkenmajer
Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

Dr Andrzej Bluszcz
Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
bluszcz@polsl.gliwice.pl

doc. dr Andrej B. Bogucki
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet im. J. Franko
ul. Doroszenka 41, 290000 Lwów
UKRAINA

Prof. USz dr hab. Ryszard K. Borówka
Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3A, 71-412 Szczecin

Dr Teresa Brzezińska-Wójcik
Zakład Geografii Regionalnej INoZ, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Dr Elżbieta Bukowska-Jania
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, Sosnowiec

Mgr Ryszarda Chmal
Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A.
ul.Wierzbowa 15, 50-056 Wrocław

Dr Dariusz Ciszewski
Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk
ul Lubicz 46, 31-512 Kraków

Mgr Agnieszka Czajka
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Dr Janusz Czerwiński
Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
czerwinski@geogr.uni.wroc.pl

Mgr Piotr Czubla
Zakład Geologii IGFiKŚ, Uniwersytet Łódzki
ul. Źródłowa 47, 91-735 Łódź

Mgr Przemysław Dąbrowski
Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Maków Polnych16, 61-686 Poznań
przemo@amu.edu.pl

Dr hab. Leopold Dolecki
Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Mgr Grzegorz Dostatni
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
dostatni@man.poznan.pl

Mgr Tomasz Duda
Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3A, 71-412 Szczecin

Dr Krystyna Dwucet
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Dr hab. Wacław Florek
Instytut Geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk

Dr Elżbieta Florek
Instytut Geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk

Mgr Jacek Forysiak
Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
ul. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Mgr Grażyna Gałążewska
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
graga@amu.edu.pl

Dr Zbigniew Gardziel
Zakład Geologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Mgr Joanna Gawron
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
joga@amu.edu.pl

Prof. UG dr hab. Roman Gołębiewski
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański
ul. Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk

Dr Maria Górska
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
gorska@man.poznan.pl

Mgr Iwona Hildebrandt-Radke
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Dr Katarzyna Issmer
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
issmer@man.poznan.pl

Prof. dr hab. Jacek Jania
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, Sosnowiec
jjania@us.edu.pl

Mgr Jarosław Jasiewicz
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Dr Tomasz Kalicki
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
ul. Św. Jana 22, 31-018 Kraków
kalicki@zg.pan.krakow.pl

Mgr Tomasz Karasiewicz
Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Fredry 6/8, 87-100 Toruń

Prof. dr hab. Andrzej Karczewski
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
akaibcz@amu.edu.pl

Dr Leszek Kasprzak
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
kasprzak@man.poznan.pl

Dr Urszula Kępińska
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański
ul. Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk

Prof. dr hab. Kazimierz Klimek
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Dr Krystyna Kenig
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
kken@pgi.waw.pl

Mgr Natasza Kmieciak
Powstań Narodowych 4/26
61-213 Poznań

Mgr Robert Kolander
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
roko@amu.edu.pl

Mgr Bartosz Korabiewski
Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
korabiewski@geogr.uni.wroc.pl

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
anko@amu.edu.pl

Mgr Robert Kruszyk
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
rlk@amu.edu.pl

Mgr Krzysztof R. Lankauf
Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Fredry 6/8, 87-100 Toruń
lank@geo.uni.torun.pl

Prof. dr hab. Leszek Lindner
Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Dr Stanisław Lisicki
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Mgr Janusz Łach
Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Lach@geogr.uni.wroc.pl

Dr hab. Maria Łanczont
Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Mgr Maciej Major
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Dr Mirosław Makohonienko
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
makoho@amu.edu.pl

Prof. UW dr hab. Leszek Marks
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
lmar@pgi.waw.pl

Dr Adam Łajczak
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
ul. Św. Jana 22, 31-018 Kraków

Dr Małgorzata Mazurek
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
gmazurek@amu.edu.pl

Mgr Anna Michno
Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
amichno@arsenal.geo.uj.edu.pl

Dr Piotr Migoń
Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
migon@geogr.uni.wroc.pl

Dr Krystyna Milecka
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
milecka@amu.edu.pl

Dr Grażyna Miotk-Szpiganowicz
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański
ul. Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk

Prof. dr hab. Józef Edward Mojski
Oddział Geologii Morza, Państwowy Instytut Geologiczny
ul.Polna 62, 81-740 Sopot

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Prof. UAM dr hab. Bolesław Nowaczyk
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań

Mgr Aleksander Nowak
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
ziutki2@amu.edu.pl

Mgr Daria Nowak
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Mgr Małgorzata Nowak
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
ziutki2@amu.edu.pl

Dr Ireneusz Olszak
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański
ul. Dmowskiego 16A, 80-952 Gdańsk

Mgr Renata Paluszkiewicz
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
reniach@amu.edu.pl

Mgr Ryszard Paluszkiewicz
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
paluch66@amu.edu.pl

Dr Krzysztof Petelski
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański
ul. Dmowskiego 16A, 80-462 Gdańsk

Mgr Małgorzata Pietrzak
Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Dr Iwona Piotrowska
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
ipiotrow@amu.edu.pl

Dr Wojciech Prussak
Oddział Geologii Morza, Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Polna 62, 81-740 Sopot

Dr Bogusław Przybylski
Oddział Dolnośląski, Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

Dr Grzegorz Rachlewicz
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
grzera@amu.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Roman Racinowski
Katedra Geotechniki, Politechnika Szczecińska
Al. Piastów 50, 70-310 Szczecin
racin@niagara.tuniv.szczecin.pl

Mgr Magdalena Ratajczak
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
magda@man.poznan.pl

Mgr Małgorzata Roman
Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
ul. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Prof. dr hab. Karol Rotnicki
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
rotnicki@amu.edu.pl

Prof. UW dr hab. Hanna Ruszczyńska-Szenajch
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Prof. dr hab. Jacek Rutkowski
Zakład Kartografii Geologicznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Mgr Tomasz Schubert
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
schoktom@amu.edu.pl

Dr Cyprian Seul
Katedra Geotechniki, Politechnika Szczecińska
Al. Piastów 50, 70-310 Szczecin

Prof. UAM dr hab. Janusz Skoczylas
Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Maków Polnych16, 61-686 Poznań
skocz@vm.amu.edu.pl

Mgr Krzysztof Sobiecki
Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
ksobiecki@arsenal.geo.uj.edu.pl

Dr Alfred Stach
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
frdstach@main.amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Anna Stankowska
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Prof. dr hab. Wojciech Stankowski
Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
stawgeo@amu.edu.pl

Dr Józef Superson
Zakład Geologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Prof. UŚ dr hab. Tadeusz Szczypek
Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Mgr Józef Szpikowski
Stacja Geoekologiczna Zakładu Geomorfologii Dynamicznej
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Storkowo 32, 78-451 Przeradź

Dr Mariusz Szubert
Instytut Geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
ul.Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Mgr Elżbieta Szulc-Rojan
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
ul.Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Prof. dr hab. Jan Szupryczyński
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
ul. Kopernika 19, 87-100 Toruń

Mgr Przemysław Szymura
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
szymura@man.poznan.pl

Dr Sławomir Terpiłowski
Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tobolski@amu.edu.pl

Mgr Irena Tsermegas
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Prof. dr hab. Krystyna Turkowska
Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Mgr Lucyna Wachecka-Kotkowska
Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
ul. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Dr Hanna Winter
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Dr Andrzej Witt
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań
witt@man.poznan.pl

Mgr Wojciech Włodarski
Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań

Dr Adam Wojciechowski
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
awoj@amu.edu.pl

Prof. dr hab. Józef Wojtanowicz
Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Mgr Barbara Woronko
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Dr Piotr Woźniak
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański
ul. Dmowskiego 16A, 80-462 Gdańsk

Dr Wojciech Wysota
Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Fredry 6/8, 87-100 Toruń

Dr Bartłomiej Wyżga
Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Mgr Ryszard Zabielski
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
rzab@pgi.waw.pl

Mgr Piotr Zagórski
Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Mgr Paweł Zieliński
Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Dr Zbigniew Zwoliński
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
zbzw@amu.edu.pl

Mgr Roman Żurawek
Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
zurawek@geogr.uni.wroc.pl


(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.21