Geomorfologia Wirtualna
The Virtual Geomorphology
utrzymywana przez / maintained by:Zbigniew Zwoliński
Wersja elektroniczna / Electronic version 1995-

Geomorfologia strukturalna
Structural geomorphology

This Dynamic Earth: the Story of Plate Tectonics
W. Jacquelyne Kious and Robert I. Tilling
Geneza, litologia i stratygrafia osadów czwartorzedowych
Andrzej Kostrzewski (red.)
Cross-bedding, bedforms, and paleocurrents
David M. Rubin
Volcanic-hazard zonation for Mount St. Helens, Washington, 1995
Edward W. Wolfe and Thomas C. Pierson

Oczekuję kolejnych propozycji / I wait for more suggestions
e-mail

Last updated: 22-04-2011