Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Użyteczne połączenia
dla geomorfologów

Useful links
for geomorphologists

Zarzad Glowny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Dzięgielowa 27, 61-680 Poznan, Poland
tel.: +48-61 8296175; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Organizacje geomorfologiczne Geomorphological organizations
Instytucje pokrewne Related institutions
Informacje i dane Information and data
Publikacje on-line On-line publications
Komunikaty News
Konferencje Conferences
Biblioteki i indeksy Libraries and indexes
Wydawnictwa Publishers
Kształcenie Education
Listy dyskusyjne Newsgroups
GeoWWWserwery GeoWWWservers
Maszyny poszukujące Search engines

Połączenia specjalne | Special links

VI Zjazd Geomorfologów Polskich
Środowiska górskie - ewolucja rzeźby
Jelenia Góra, 11-14 września 2002
Warsztaty Geomorfologiczne
Egipt, 3-19.04.2002
Warsztaty Geomorfologiczne
Spitsbergen, 10-21.07.2003
Warsztaty Geomorfologiczne
Tunezja, 15-29.04.2004

e-mail do SGP e-mail to APG


UniGuide Academic Guide to the Internet Argus Clearinghouse Approved Copyright © 1995- by Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań
Last updated: 8-12-2004