Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Użyteczne połączenia Useful links

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Organizacje geomorfologiczne
Geomorphological organizations

The International Association of Geomorphologists
Association Internationale des Géomorphologues

Die Geomorphologische Kommission - Austria

The British Geomorphological Research Group

Deutschen Arbeitskreis für Geomorphologie

Sociedad Espanola de Geomorfologia

The Canadian Geomorphology Research Group

The Geomorphology Specialty Group
of the Association of American Geographers

Quaternary Geology and Geomorphology Division
of the Geological Society of America

The Southern African Association of Geomorphologists

The Japanese Geomorphological Union

Zakład Geomorfologii,
Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Kraków

Zakład Geomorfologii,
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Lubelski, Lublin

Zakład Geomorfologii,
Instytut Badań Czwartorzędu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Katedra Geomorfologii,
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Zakład Geomorfologii Morskiej,
Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Toruń

Zakład Geomorfologii,
Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Gruppe für Geomorphologie
der Universität Bern

Research Group in Geomorphology
University of Fribourg

Division of Applied Geomorphological Surveys
International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences

Arbeitsgruppe für Computergestutzte Geomorphologie
der Universität Heidelberg

Geomorphology Lab
University of Iowa

Active Tectonics, Quantitative Structural Geology, and Geomorphology Research Group
at Arizona State University

Fluvial Geomorphology Research Group
at the Université de Montréal

Fluvial Archives Group
an independent research group

Alpine Geomorphological Research Group

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 30-03-2002