Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Użyteczne połączenia Useful links

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Publikacje on-line
On-line publications

Geomorphology Bookstore
Journals of Earth Sciences

Landforms Analysis

Zeitschrift für Geomorphologie

Supplementbände

Geomorphology

Earth Surface Processes and Landforms

Geomorphologie. Relief, Processus, Environnement

The Glacial Geology and Geomorphology
Electronic Journal

Cuaternario y Geomorfología

Sedimentology

BGRG's Geophemera On-Line

Transactions of the Institute of British Geographers

Earth Interactions Journal

Permafrost & Periglacial Processes

The Tropical Geomorphology Newsletter

Journal of Quaternary Science

The Geological Society of America Bulletin

Geology

Journal of the Geological Society

GSATODAY

Géographie physique et Quaternaire

GA

Geografiska Annaler - Series A - Physical Geography

Norsk geografisk tidsskrift

Quaternary International

Boreas

Oceanologia

Journal of Paleolimnology
Electronic Journal

Journal of Sedimentary Research

The Society for Sedimentary Geology
SEPM Special Publications

Computers & Geosciences
An official journal of the International Association for Mathematical Geology

An Introduction to Quantitative Geomorphology
by Larry Mayer (1995, electronic edition)

Copyright 1988, 1995 by Larry Mayer. All Rights Reserved.

Geology
by Stan Chernicoff (electronic edition)

Geomorfologia Wirtualna
- podręcznik elektroniczny
The Virtual Geomorphology
- electronic textbook

III Seminarium
Geneza, Litologia i stratygrafia
utworów czwartorzędowych

Global Atlas of Palaeovegetation
since the last Glacial Maximum

Słownik hydrogeologiczny - Hydrogeological Dictionary
Antoni S. Kleczkowski, Andrzej Różkowski (1996, electronic edition)

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 15-10-2000