Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Użyteczne połączenia Useful links

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

GeoWWWserwery
GeoWWWservers

The VIRTUAL EARTH & The SOFT EARTH
A tour of the WWW for earth scientists
by Phillip Ingram

Online Resources for Earth Scientists (ORES)
by Bill Thoen (1994)

Online Resources for Earth Scientists (ORES)
by Bill Thoen and Ted Smith (April 1995)

Online Resources for Earth Scientists (ORES)
by Bill Thoen and Ted Smith (1995)

Search Geography Departments Worldwide
from Innsbruck

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 22-11-97