Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Użyteczne połączenia Useful links

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Połączenia specjalne
Special links

POLAR LINK PAGE POLAR Link Page

KARST LINK PAGE KARST Link Page

SPELEO LINK PAGE SPELEO Link Page

e-mail do SGP e-mail to APG


This presentation is written in language
and recommended to be viewed with Netscape 2

Last updated: 6-11-99