Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Członkowie narodowi IAG
National members of the IAG

National members of the IAG

Additions are welcome


Last updated: 5-01-99