III ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH
Flaga
3rd CONGRESS OF POLISH GEOMORPHOLOGISTS

Procesy geomorfologiczne - Zapis w rzeźbie i osadach
Geomorphological processes - Record in landforms and deposits

Sosnowiec, 27-29.09.1995

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee


Przewodniczący / Chairman

Prof. dr hab. Kazimierz KLIMEK

Prezes SGP / President of the APG

Prof. dr hab. Stafan KOZARSKI

Sekretarz / Secretary

Dr Jerzy WACH

Członkowie / Members

Prof. dr hab. Jacek JANIA
Prof. dr hab. Maria Z. PULINOWA
Prof. dr hab. Marian PULINA
Prof. dr hab. Tadeusz SZCZYPEK

Adres / Address

Wydział Nauk o Ziemi / Faculty of Geosciences
Uniwersytet Śląski / Silesian University
Będzińska 60 / Bedzinska 60
41-200 SOSNOWIEC
tel.: +48-32 662-025, fax: +48-32 664-351; e-mail: sekretg@usctoux1.cto.us.edu.pl

Last Updated: 09-10-95