III ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH
Flaga
3rd CONGRESS OF POLISH GEOMORPHOLOGISTS

Procesy geomorfologiczne - Zapis w rzeĽbie i osadach
Geomorphological processes - Record in landforms and deposits

Sosnowiec, 27-29.09.1995

LISTA UCZESTNIKÓW / LIST OF PARTICIPANTS


Nr / No. | Nazwisko / Name | Instytucja / Institution | Adres / Address | Telefon / Phone

  1 Dr Abad Szabbi 
  2 Dr hab. Andrzejewski Leon Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
  3 Dr Bajgier Małgorzata Instytut Geografii WSP ul. Podchor±żych 2 30-084 KRAKÓW 012-37-47-77 w. 461
  4 Dr Barcicki Mirosław Instytut Geografii WSP ul. M. Konopnickiej 15 25-406 KIELCE 041-424-69
  5 Prof. Dr. Barsch Dietrich Geographisches Institut Univ. Heidelberg Im Neuenheimer Feld 348 D-69120 HEIDELBERG 49/6221-564571
  6 Doc. dr hab. Baumgart-Kotarba Maria Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. ¦w. Jana 22 31-018 KRAKÓW 012-22-40-85
  7 Dr Biedrowski Zbigniew Instytut Inżynierii L±dowej PP ul. Piotrowo 5 61-138 POZNAŃ 061-782-428
  8 Prof. Bogucki Andriej 
  9 Mgr Brzezińska-Wójcik Teresa Zakład Geografii Regionalnej UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-11
 10 Dr Chmal Henryk Instytut Geograficzny UWr. Plac Uniwersytecki 1 50-137 WROCŁAW 071-402-297
 11 Mgr Ciszewski Dariusz Instytut Ochrony Przyrody PAN ul. Lubicz 46 31-512 KRAKÓW 012-21-51-44 w. 209
 12 Dr Ciupa Tadeusz Instytut Geografii WSP ul. M. Konopnickiej 21 25-406 KIELCE 041-424-69
 13 Dr Czudek Tadeas Gorkeho 44 60200 BRNO (05) 75-24-18
 14 Mgr Dobrowolski Mirosław Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-50-15
 15 Dr Dobrzyński Sylwester Instytut Geografii WSP ul. Partyzantów 27 76-200 SŁUPSK 059-251-21
 16 Dr Dolecki Leopold Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-83
 17 Mgr Dostatni Grzegorz Zakład Geomorfologii IBCz UAM ul. Wieniawskiego 17/19 61-712 POZNAŃ 061-528-503 w. 246
 18 Mgr Drobniewicz Barbara Instytut Archeologii UJ ul. Gołębia 11 31-007 KRAKÓW 012-22-10-33 w. 285
 19 Dr Dulias Renata Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 20 Dr Dwucet Krystyna Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 21 Prof. dr hab. Florek Wacław Instytut Geografii WSP ul. Partyzantów 27 76-200 SŁUPSK 059-251-21
 22 Dr hab. Froehlich Wojciech Stacja Obserwacyjna "HOMERKA" Frycowa 113 33-335 NAWOJOWA 018-436-791
 23 Dr Gardziel Zbigniew Zakład Geologii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-23
 24 Dr Giżejewski Jerzy Instytut Geofizyki PAN ul. Księcia Janusza 64 01-452 WARSZAWA 022-37-45-05
 25 Mgr Gł±bowski Sławomir Zakład Geomorfologii IBCz UAM ul. Wieniawskiego 17/19 61-712 POZNAŃ 061-528-503 w. 246
 26 Dr inż. Gołda Tadeusz Zakład Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska AGH ul. Mickiewicza 30 30-069 KRAKÓW 012-33-81-00 w. 22-89
 27 Mgr Górska Maria Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Wieniawskiego 17/19 61-712 POZNAŃ 061-528-503 w. 247
 28 Prof. dr hab. Grze¶ Marek Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 
 29 Prof. Ignatienko Igor W. Ros. Gos. Pied. Universitet Mojka 48 191-186 SANKT PETERBURG 
 30 Mgr Issmer Katarzyna Zakład Geomorfologii IBCz UAM ul. Wieniawskiego 17/19 61-712 POZNAŃ 061-528-503 w. 247
 31 Dr Izmaiłow Bogdana Instytut Geografii UJ ul. Grodzka 64 31-044 KRAKÓW 012-22-71-11 w. 214
 32 Dr Jakubska Oleksa Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 33 Prof. dr hab. Jania Jacek Katedra Geomorfologii WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 34 Dr Ja¶kowski Bartłomiej Instytut Geografii WSP ul. Konopnickiej 15 25-406 KIELCE 041-424-69
 35 Mgr Jaworski Tomasz Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
 36 Mgr Jereczek Katarzyna Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG ul. R. Dmowskiego 16a 80-952 GDAŃSK 058-41-00-61
 37 Dr hab. inż. Jeż Jan Instytut Inżynierii L±dowej PP ul. Piotrowo 5 61-138 POZNAŃ 061-782-428
 38 Dr inż. Jura Dominik U¦ WNoZ w. 266
 39 Mgr Kaczmarek Lech Stacja Ekologiczna UAM Jeziory 62-050 MOSINA 061-132-711
 40 Kaczmarzyk Jacek Instytut Geografii WSP ul. Partyzantów 27 76-200 SŁUPSK 059-251-21
 41 Dr Kalicki Tomasz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. ¦w. Jana 22 31-018 KRAKÓW 012-22-40-85
 42 Prof. dr hab. Karczewski Andrzej Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
 43 Prof. dr hab. Klatkowa Halina Katedra Badań Czwartorzędu UŁ ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 90-505 ŁÓD¬ 042-37-57-76
 44 Dr Klementowski Jan Instytut Geograficzny UWr. Plac Uniwersytecki 1 50-137 WROCŁAW 071-402-296
 45 Prof. dr hab. Klimek Kazimierz Wydział Nauk o Ziemi U¦l. ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 46 Prof. dr hab. Kłysz Piotr Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
 47 Dr Kobojek Sławomir Zakład Geomorfologii UŁ Al. Ko¶ciuszki 21 90-418 ŁÓD¬ 042-32-79-96
 48 Prof. dr hab. Kostrzewski Andrzej Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
 49 Prof. dr hab. Kotarba Adam Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. ¦w. Jana 22 31-018 KRAKÓW 012-22-40-85
 50 Prof. dr hab. Kozarski Stefan Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Wieniawskiego 17/19 61-712 POZNAŃ 061-528-503 w. 241
 51 Dr Krawczyk Wiesława Ewa Katedra Geomorfologii WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 52 Dr Kr±piec Marek Katedra Stratygrafii i Geologii Regionalnej WGGiO¦ Al. Mickiewicza 30 30-059 KRAKÓW 012-17-24-09
 53 Mgr Królik Halina Instytut Archeologii i Etnologii PAN Al. Solidarno¶ci 105 00-140 WARSZAWA 022-620-28-81 w. 132
 54 Dr hab. Krzemień Kazimierz Instytut Geografii UJ ul. Grodzka 64 31-044 KRAKÓW 012-22-71-11 w. 214
 55 Dr Kukulak Józef Instytut Geografii WSP ul. Podchor±żych 2 30-084 KRAKÓW 012-37-47-77 w. 348
 56 Prof. dr hab. Lach Jan Instytut Geografii WSP ul. Podchor±żych 2 30-084 KRAKÓW 012-37-47-77 w. 561
 57 Mgr Lankauf Krzysztof Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
 58 Dr Lewandowski Józef Katedra Geologii Podstawowej WNoZ U¦ ul.Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 032-66-20-41 w. 286
 59 Prof. Dr. Lóki Józef Lajos Kossuth University Egyetem ter 1 H-4010 DEBRECEN 9 36-52-316-666/2201
 60 Mgr Ludwikowska Małgorzata Instytut Geografii WSP ul. M. Konopnickiej 15 25-406 KIELCE 041-424-69
 61 Dr Łajczak Adam Instytut Ochrony Przyrody PAN ul. Lubicz 46 31-512 KRAKÓW 012-21-51-44 w. 273
 62 Dr Łanczot Maria Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-50-34
 63 Prof. dr hab. Madeyska Teresa Instytut Nauk Geologicznych PAN ul. Żwirki i Wigury 93 02-089 WARSZAWA 022-22-30-51 w. 168
 64 Prof. dr hab. Manikowska Barbara Zakład Gleboznawstwa i Paleopedologii UŁ ul. ¬ródłowa 47 91-735 ŁÓD¬ 
 65 Mgr Marosik Paweł Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Pl. Wolno¶ci 14 91-415 ŁÓD¬ 042-32-84-41, 42
 66 Prof. dr hab. Maruszczak Henryk Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-50-79
 67 Mgr Mazurek Małgorzata Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
 68 Dr Michalik Marek Instytut Nauk Geologicznych UJ ul. Oleandry 2a 30-063 KRAKÓW 012-33-46-03
 69 Mgr Migoń Piotr Instytut Geograficzny UWr. Plac Uniwersytecki 1 50-137 WROCŁAW 071-402-296
 70 Mgr Mirosław-Grabowska Joanna Instytut Nauk Geologicznych PAN ul. Żwirki i Wigury 93 02-089 WARSZAWA 022-22-30-51 w. 222
 71 Prof. dr hab. Mojski Józef Edward Oddział Geologii Morza PIG ul. Polna 62 81-740 SOPOT 058-51-23-87
 72 Mgr Molewski Paweł Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
 73 Dr Morawiecka Iwona U¦ WNoZ 
 74 Prof. dr hab. Mycielska-Dowgiałło Elżbieta Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmie¶cie 30 00-927 WARSZAWA 022-20-03-81 w. 747
 75 Doc. dr hab. Nadachowski Adam Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz±t PAN ul. Sławkowska 17 31-016 KRAKÓW 012-22-19-01
 76 Prof. dr hab. Niewiarowski Władysław Instytut Geografii UMK ul. Fredry 8 87-100 TORUŃ 
 77 Prof. dr hab. Nowaczyk Bolesław Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Wieniawskiego 17/19 61-712 POZNAŃ 061-528-503 w. 243
 78 Dr Nowak Jerzy Zakład Geologii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-23
 79 Dr Nowak Władysław A. 012-37-47-77 w. 461
 80 Red. Nowakowa Barbara Wydawnictwo Naukowe PWN ul. Miodowa 10 WARSZAWA 022-26-22-91 w. 321
 81 Dr Olszak Ireneusz Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG ul. R. Dmowskiego 16a 80-952 GDAŃSK 058-41-00-61
 82 Dr Orłowski Albin Instytut Geografii WSP ul. Partyzantów 27 76-200 SŁUPSK 059-251-21
 83 Mgr Paczos Andrzej Muzeum Przyrodnicze ul. Wolno¶ci 268 58-560 JELENIA GÓRA 075-51-506
 84 Mgr Parzóch Krzysztof Instytut Geograficzny UWr. Plac Uniwersytecki 1 50-137 WROCŁAW 071-402-297
 85 Mgr Pełka Jolanta Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 032-66-20-41 w. 457
 86 Dr Petelski Krzysztof Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG ul. R. Dmowskiego 16a 80-952 GDAŃSK 058-41-00-61
 87 Prof. dr hab. Pękala Kazimierz Zakład Geomorfologii INoZ ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-15
 88 Mgr Pękalska Alina Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmie¶cie 30 00-927 WARSZAWA 022-20-03-81 w. 244
 89 Mgr Piotrowska Iwona Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
 90 Prof. dr hab. Pulina Marian Katedra Geomorfologii WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 91 Prof. dr hab. Pulinowa Maria Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 92 Mgr R±czkowska Zofia Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. ¦w. Jana 22 31-018 KRAKÓW 012-22-40-85
 93 Dr Repelewska-Pękalowa Janina Zakład Geomorfologii INoZ ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-15
 94 Dr Rodzik Jan Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-50-63
 95 Mgr Roguszczak Dorota Instytut Geografii WSP ul. Partyzantów 27 76-200 SŁUPSK 059-251-21
 96 Dr hab. Ruszczyńska-Szenajch Hanna Wydział Geologii UW ul. Żwirki i Wigury 93 02-089 WARSZAWA 022-22-30-51 w. 84
 97 Mgr Rzętała Mariusz Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
 98 Dr Sachse-Kozłowska Elżbieta Instytut Archeologii i Etnologii PAN Al. Solidarno¶ci 105 00-140 WARSZAWA 
 99 Mgr Siennicka-Chmielewska Anna IGP WG UW ul. Żwirki i Wigury 93 02-089 WARSZAWA 022-22-30-51 w. 57
100 Dr Smolska Ewa Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmie¶cie 30 00-927 WARSZAWA 022-20-03-81 w. 244
101 Mgr Sołtysik Robert Instytut Geografii WSP ul. M. Konopnickiej 21 25-406 KIELCE 041-424-69
102 Dr Stach Alfred Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
103 Mgr Stala Zofia ul. Puławska 221/7 02-715 WARSZAWA 022-43-10-89
104 Prof. dr hab. Starkel Leszek Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. ¦w. Jana 22 31-018 KRAKÓW 012-224085
105 Dr Superson Józef Zakład Geologii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-23
106 Prof. Dr. Szabó Józef Lajos Kossuth University Egyetem ter 1 H-4010 DEBRECEN 9 36-52-316-666/2201
107 Prof. Szczekołdina Irina W. 
108 Prof. dr hab. Szczypek Tadeusz Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
109 Mgr Szmańda Jacek Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
110 Dr Szubert Mariusz Instytut Geografii WSP ul. Podchor±żych 2 30-084 KRAKÓW 012-37-47-77 w. 462
111 Dr Szynkiewicz Adam Instytut Nauk Geologicznych UWr. Pl. M. Borna 38 50-204 WROCŁAW 071-20-12-97
112 Dr ¦nieszko Zbigniew Katedra Geomorfologii WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
113 Mgr Terpiłowski Sławomir Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-50-34
114 Mgr Tomczak Grzegorz Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
115 Mgr Traczyk Andrzej Instytut Geograficzny UWr. Plac Uniwersytecki 1 50-137 WROCŁAW 071-402-297
116 Dr inż. Trafas Maria Zakład Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska AGH ul. Mickiewicza 30 30-069 KRAKÓW 012-33-81-00 w. 22-89
117 Mgr Tsermegas Irena Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmie¶cie 30 00-927 WARSZAWA 022-20-03-81 w. 653
118 Prof. dr hab. Turkowska Krystyna Katedra Badań Czwartorzędu UŁ ul. Skłodowskiej 11 90-505 ŁÓD¬ 042-37-60-58
119 Dr Tyc Andrzej Katedra Geomorfologii WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 032-66-20-41 w. 289
120 Dr Valde-Nowak Paweł Instytut Archeologii i Etnologii PAN ul. Sławkowska 17 31-016 KRAKÓW 012-22-29-05
121 Dr Wach Jerzy LN-DKG WNoZ U¦ ul. Będzińska 60 41-200 SOSNOWIEC 
122 Dr Waga Jan Maciej PK "Cysterskie Komp. Krajobr. Rud Wielkich" ul. Rogera 3 47-430 RUDY 
123 Mgr Warowna Justyna Zakład Geologii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-59-23
124 Dr Wilczyńska-Michalik Wanda Instytut Geografii WSP ul. Podchor±żych 2 30-084 KRAKÓW 012-37-47-77 w. 561
125 Dr hab. Wiszniowska Teresa Instytut Zoologii UWr. ul. Sienkiewicza 21 50-335 WROCŁAW 071-22-50-41
126 Mgr Wi¶niewski Andrzej Katedra Archeologii UWr. ul. Szewska 48 50-139 WROCŁAW 
127 Prof. dr hab. Wi¶niewski Edward Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
128 Dr Witt Andrzej Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-528-503 w. 245
129 Dr Wojciechowski Adam Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
130 Prof. dr hab. Wojtanowicz Józef Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS ul. Akademicka 19 20-033 LUBLIN 081-37-50-85
131 Prof. Wołoszyn Pietro 
132 Dr Woronko Barbara Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmie¶cie 30 00-927 WARSZAWA 022-20-03-81 w. 244
133 Dr Wysota Wojciech Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 TORUŃ 056-273-07
134 Dr Wyżga Bartłomiej Instytut Ochrony Przyrody PAN ul. Lubicz 46 31-512 KRAKÓW 012-21-51-44 w. 273
135 Prof. dr hab. Ziętara Tadeusz Instytut Geografii WSP ul. Podchor±żych 2 30-084 KRAKÓW 012-37-47-77 w. 231
136 Dr Zwoliński Zbigniew Instytut Badań Czwartorzędu UAM ul. Fredry 10 61-701 POZNAŃ 061-52-93-27
137 Prof. dr hab. Żurek Sławomir Instytut Geografii WSP ul. M. Konopnickiej 15 25-406 KIELCE 041-424-69

Last Updated: 09-10-95