Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Kalendarz / Calendar

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
tel.: +48-61 8296174, fax: +48-61 8296271; e-mail: sgp (at) sgp.org.pl


Last updated:
4-09-2008