SZKOŁA GEOMORFOLOGICZNA W EGIPCIE

Termin: 5 - 22. 04. 2002

W czasie wyjazdu zostaną zaprezentowane dotychczasowe wyniki badań prowadzonych od 1996 roku przez pracowników Pracowni Sedymentologicznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie Saqqary oraz oaz Farafra i Kharga oraz badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Geografii Uniwersytetu Kairskiego.

Program Ramowy

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Dzień 7

Dzień 8

Dzień 9

Dzień 10

Dzień 11

Dzień 12

Dzień 13

Dzień 14

Dzień 15

Dzień 16

Dzień 17


Informacje Praktyczne (wybór):

Koszt wyjazdu - około 950-1000 USD

W tym (ceny przybliżone w USD):

RAZEM - 970 USD

Dodatkowe informacje udzielane będą przez:

Prof. Dr Hab. Elżbietę Mycielską-Dowgiałło

Pracownia Sedymentologiczna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych U.W.
Tel. 022 5520747
e-mail: myc-dow@wgsr.uw.edu.pl

      Mgr Macieja Dłużewskiego

Pracownia Sedymentologiczna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych U.W.
Tel. 022 5520653
e-mail: dluzewski@wgsr.uw.edu.pl

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi informacjami zostaną wysłane do wszystkich ośrodków we wrześniu 2001.