WARSZTATY GEOMORFOLOGICZNE
W TUNEZJI

Termin: 15 - 29. 04. 2004

informacja (pdf) program (pdf) trasa (jpg) przewodnik
terenowy (pdf; 10,5 MB)
uczestnicy (jpg)