Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Struktura organizacyjna / Organizational structure
2011-2014

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
tel.: +48-61 8296174, fax: +48-61 8296271; e-mail: sgp (at) sgp.org.pl

Zarząd Główny / Headquarters

Prezes / President:
Dr hab. Zofia Rączkowska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Œw. Jana 22, 31-018 Kraków, raczk (at) zg.pan.krakow.pl

V-ce Prezesi / V-ce Presidents:
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Al. Kraœnicka 2 C,D, 20-718 Lublin, maria.lanczont [at] umcs.pl
Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, grzera (at) amu.edu.pl

Sekretarz / General Secretary:
Dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki, Kopcińskiego 31, 90-142 ŁódŸ, kotkow [at] geo.uni.lodz.pl

Skarbnik / Treasurer:
Dr Magdalena Ratajczak-Szczerba
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, magdarat (at) amu.edu.pl


Last updated:
11-10-2011