Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacje / Publications

Warunki uzyskania ISBN / Rules of ISBN obtainment

Poniższe publikacje można uzyskać od autorów/redaktorów:
You can obtain below publications from authors/editors:

 1. I Zjazd Geomorfologów Polskich, 1st Congress of Polish Geomorphologists, Poznań, 24-25 września 1991, Andrzej Kostrzewski, Stefan Kozarski, Zbigniew Zwoliński (red.), 1991
 2. Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, Selected problems of aeolian geomorphology, Tadeusz Szczypek (red.)/(Ed.), 1992
 3. Antropogenicznie wymuszone procesy i formy eoliczne na Wyżynie Śląskiej, Aeolian processes and landforms forced by human impact on the Silesian Upland, Tadeusz Szczypek, Jerzy Wach, 1993
 4. II Zjazd Geomorfologów Polskich, 2nd Congress of Polish Geomorphologists, Lądek Zdrój, 4-7 października 1993, Henryk Chmal, Andrzej Traczyk (red.), 1993
 5. Symposium on Changes of Coastal Zone POLISH COAST '94, Abstracts of Papres, Gdynia, Poland, August 27th-September 1st, 1994, Karol Rotnicki (Ed.), 1994, ISBN 83-902295-1-X
 6. Changes of the Polish Coastal Zone, Guide-Book of the Field Symposium, Symposium on Changes of Coastal Zone POLISH COAST '94, Gdynia, Poland, August 27th-September 1st, 1994, Karol Rotnicki (Ed.), 1994, ISBN 83-902295-0-1
 7. Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni, Dynamics of fluvial transport of the upper Parseta River as a response of the catchment system, Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, 1994, ISBN 83-902295-3-6
 8. Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), Vistulian and Holocene aeolian phenomena and landforms (selected problems), Bolesław Nowaczyk, Tadeusz Szczypek (red.), 1994, ISBN 83-902295-5-2
 9. Polish Coast: Present, Past and Future, Karol Rotnicki (Ed.), 1995, ISSN 0749-0208, ISBN 83-902295-6-0
 10. III Zjazd Geomorfologów Polskich, 3rd Congress of Polish Geomorphologists, Sosnowiec, 27-29 września 1995, Tadeusz Szczypek (red.)/(Ed.), 1995, ISBN 83-901102-2-3, ISBN 83-902295-2-8
 11. Sympozjum Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego, Symposium on Late Glacial development of relief and changes of environment, Poznań, 12-13 października 1995, 12-13 October 1995, Leszek Kasprzak, Andrzej Kostrzewski, Bolesław Nowaczyk (red.)/(Ed.), Poznań 1995, ISBN 83-902295-7-9
 12. III Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, III Seminar Genesis, lithology and stratigraphy of Quaternary deposits, Poznań, 16-17 listopada 1998, 16-17 November 1998, Andrzej Kostrzewski (red.)/(Ed.), Poznań 1998
 13. VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Andrzej Traczyk, Agnieszka Latocha (red.), 2002. Streszczenia referatów i posterów, Jelenia Góra 11-14 września 2002, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 152.
 14. Geomorfologia Sudetów Zachodnich, Piotr Migoń, Andrzej Traczyk (red.), 2002. VI Zjazd Geomorfologów Polskich: środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Przewodnik Wycieczkowy, Jelenia Góra, 11-14 września 2002, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Jelenia Góra 11-14 września 2002, s. 98.
 15. Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński (red.), 2003. ISBN 83-909951-9-0 wydanie elektroniczne
 16. Warsztaty geomorfologiczne, Tunezja 15-29.04.2004, Maciej Dłużewski (red.), 2004. Wydanie elektroniczne
 17. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, Andrzej Kostrzewski, Marian Pulina, Zbigniew Zwoliński (red.), 2004. ISBN 83-921088-1-7 wydanie elektroniczne, poprawione powarsztatowo
 18. Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne - Warsztaty Geomorfologiczne, Babia Góra, 18-22.09.2004, Adam Łajczak (red.). Wydanie elektroniczne
 19. Antropopresja w środowisku górskim - zapis zmian w formach terenu i osadach - Warsztaty Geomorfologiczne, Pilsko, 27-30.05.2005, Adam Łajczak (red.). Wydanie elektroniczne
 20. Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady - Warsztaty Geomorfologiczne, Islandia, 14-28.08.2005, Paweł Molewski (red.). Wydanie elektroniczne
 21. Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka - Warsztaty Geomorfologiczne, Maroko, 19.04-4.05.2006, Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas (red.). Wydanie elektroniczne
 22. Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru, Bolesław Nowaczyk (red.), 2006. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań. ISBN 83-921088-3-3.
 23. Konferencja Ogólnopolska Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych IV - Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Kołobrzeg, 20-22 września 2006, Streszczenia i przewodnik terenowy, Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski (red.). Wydanie elektroniczne
 24. Przemiany środowiska, rozwój rzeźby i ekstremalne zdarzenia geomorfologiczne w Himalajach i na Wyżynie Meghalaya - Warsztaty Geomorfologiczne, Indie, 11-26.11.2006, Leszek Starkel, Paweł Prokop (red.). Wydanie elektroniczne
 25. Geodiversity of polar landforms - Landform Analysis, vol. 5, Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński (Eds.). Wydanie elektroniczne
 26. Środowisko i człowiek w górach średnich - Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5.10.2007, Grzegorz Haczewski, Joanna Zawiejska (red.). Wydanie elektroniczne

Warunki uzyskania ISBN / Rules of ISBN obtainment

Informujemy, że zgodnie z wymogami polskiej normy PN-74-N-01206 oraz instrukcją Krajowego Biura ISBN należy przestrzegać następujących warunków po otrzymaniu ISBN:

 1. numer ISBN nadawany jest książce, która jest zwartym wydawnictwem jedno- lub wielotomowym,
 2. numer ISBN nie może być umieszczony na następujących wydawnictwach:
  1. wydawnictwach periodycznych,
  2. dodrukach oraz nowych nakładach istniejącej publikacji,
  3. reprodukcjach bez strony tytułowej i tekstu,
  4. wydawnictwach do użytku wewnętrznego i służbowego, rozprowadzanych bezpłatnie oraz przeznaczonych dla wąskiego kręgu odbiorców,
  5. patentach i normach,
  6. publikacjach o celach reklamowych i użytkowych, jak katalogi, plakaty, ulotki, prospekty, programy imprez, instrukcje obsługi itp.,
  7. i innych podobnych,
 3. wydawcą książki jest Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; fakt ten należy zaznaczyć w dwóch miejscach (na okładce książki nazwa wydawcy może być umieszczona, ale nie musi, w zależności od koncepcji jej szaty graficznej):
  1. u dołu strony tytułowej:
   1. dla książki polskojęzycznej i dwu- lub wielojęzycznej z podstawowym językiem polskim:

    Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
    Poznań rok wydania

   2. dla książki angielskojęzycznej (w przypadku innych języków prosimy o kontakt z Zarządem Głównym SGP):

    The Association of Polish Geomorphologists
    Poznań rok wydania

  2. na odwrocie strony tytułowej:
   1. dla książki autorskiej, w której autor (-rzy) używa Copyright (c):
     - dla książki polskojęzycznej:

     Wydane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań
     Wszelkie prawa zastrzeżone

     - dla książki dwu- lub wielojęzycznej z podstawowym językiem polskim:

     Wydane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań
     Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

     - dla książki w języku obcym (wszystkie wersje językowe):

     Published by The Association of Polish Geomorphologists, Poznań
     All rights reserved

   2. dla książki zbiorowej pod redakcją lub bez redaktora (wszystkie wersje językowe):

    Copyright (c) rok wydania by The Association of Polish Geomorphologists, Poznań
    All rights reserved

 4. numer ISBN winien być wydrukowany pismem 12 punktowym i umieszczony w dwóch miejscach:
  1. na odwrocie strony tytułowej (wyraźnie oddzielony od innych adnotacji),
  2. na czwartej stronie okładki lub obwoluty (u dołu strony),
 5. wypełnienie załączonego poniżej formularza i jego zwrot wraz z 1 egzemplarzem książki na adres: ZG SGP, Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań,
 6. intencją ZG SGP jest odprowadzanie części dochodu ze sprzedaży książki na cele statutowe SGP; w związku z tym zaleca się ograniczenie egzemplarzy gratisowych do niezbędnego minimum,
 7. ZG SGP zaleca sprzedaż książki z rabatem członkom SGP, opłacającym na bieżąco składki członkowskie; informacje o stanie opłacania składek członkowskich można uzyskać u Skarbnika SGP dr Małgorzaty Mazurek.

Formularz dla Krajowego Biura ISBN

Formularz w formacie ASCII można obejrzeć na następnej stronie i wydrukować na własnej drukarce.

Formularz w formacie WORD'a dla Windows można skopiować na własny dysk. Zbiór FORM.ZIP


Last updated:
29-08-2007