Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 3 / Publication no. 3

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Antropogenicznie wymuszone procesy i formy eoliczne na Wyżynie Śląskiej

Aeolian processes and landforms forced by human impact on the Silesian Upland

Tadeusz Szczypek, Jerzy Wach

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Poznań 1993

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Metody badań
 3. Warunki anemologiczne
 4. Współczesna piaszczysta pokrywa eoliczna (T. Szczypek, J. Wach, S. Wika)
  1. Uwagi wstępne
  2. Zmiany ukształtowania powierzchni pokrywy eolicznej
  3. Cechy piasków eolicznych pokrywy
   1. Uziarnienie osadów
   2. Przestrzenny rozkład parametrów uziarnienia piasków pokrywy
   3. Stopień obróbki materiału kwarcowego
   4. Przestrzenny rozkład wartości parametrów obróbki piasków pokrywy
  4. Pokrywa roślinna
  5. Rola roślinności w rozwoju pokrywy eolicznej
  6. Uwagi końcowe
 5. Inicjalne formy wydmowe
  1. Uwagi wstępne
  2. Charakterystyka morfologiczna i strukturalna osadów
   1. Formy na Pustyni Błędowskiej
   2. Formy w piaskowni w Bukownie
  3. Przestrzenna zmienność cech piasków
   1. Formy na Pustyni Błędowskiej
   2. Formy w piaskowni w Bukownie
  4. Warunki rozwoju inicjalnych form wydmowych
 6. Kopczyki piaszczyste typu "nebkha"
  1. Uwagi wstępne
  2. Morfologia kopczyków
  3. Struktura osadów
  4. Zmiany morfologii kopczyków
   1. Kopczyk K-1
   2. Kopczyk K-2
  5. Cechy teksturalne osadów
   1. Uziarnienie
    1. Pole testowe K-1
    2. Pozostałe kopczyki
   2. Przestrzenna zmienność parametrów uziarnienia
    1. Pole testowe K-1
    2. Pozostałe kopczyki
   3. Obrobka ziaren kwarcu
    1. Pole testowe K-1
    2. Pozostałe kopczyki
   4. Przestrzenna zmienność parametrów obróbki
    1. Pole testowe K-1
    2. Pozostałe kopczyki
  6. Rozwój kopczyków typu "nebkha"
 7. Współczesne niecki deflacyjne
  1. Uwagi wstępne
  2. Zmiany ukształtowania powierzchni zbocza z nieckami
  3. Warunki rozwoju form deflacyjnych na zboczu odkrywki
 8. Zakończenie
 9. Literatura
  Summary

Powyższą publikację można uzyskać od autorów
You can obtain above publication from authors

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 21-07-95