Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 4 / Publication no. 4

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

II Zjazd Geomorfologów Polskich
2nd Congress of Polish Geomorphologists

Morfologia gór średnich
Streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy
Morphology of middle mountains
Abstracts of papers and field guide-book

Lądek Zdrój, 4-7 października 1993

Henryk Chmal, Andrzej Traczyk (red.)/(Eds.)

Instytut Geograficzny
Uniwersytetu Wrocławskiego
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Lądek Zdrój
1993

Spis treści

Powyższą publikację można uzyskać od redaktorów
You can obtain above publication from editors

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 21-07-95