Stowarzyszenie Geomorfologˇw Polskich
The Association of Polish Geomorphologists