Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Warsztaty Geoekologiczne AMAZONIA 2012

11 kwietnia - 6 maja 2012

Z upoważnienia Zarządu Głównego SGP, uprzejmie informuję, że planowane są Warsztaty Geomorfologiczne AMAZONIA 2013, które odbędą się w drugiej połowie października 2013. Warsztaty odbędą się na podobnej zasadzie jak warsztaty w Amazonii w kwietniu/maju 2012, jednak tym razem w czasie niskich stanów wody w dorzeczu Amazonki. Rejs statkiem odbędzie się po rzekach: Solimoes, Amazonka i Rio Negro (do równika). Główne cele naukowe warsztatów sprowadzają się do następujących badań o charakterze ekspedycyjnym:

  1. obserwacja uwarunkowań przyrodniczych funkcjonowania koryt rzecznych ww. rzek,
  2. przeprowadzenie badań hydrologicznych i hydrochemicznych w korytach ww. rzekach,
  3. przeprowadzenie badań sedymentologicznych pokryw akumulacyjnych na różnych poziomach w dolinach ww. rzek,
  4. przeprowadzenie badań geomorfologicznych w obrębie teras zalewowych i archipelagów ww. rzek,
  5. obserwacje z zakresu geomorfologii kulturowej w dolinach ww. rzek.
Na życzenie będzie możliwość dodatkowego odbycia lotu hydroplanem nad ww. rzekami.
Planowany termin rejsu: 15-29 października 2013 + czas na doloty i 2-3 dni aklimatyzacji przed rejsem.
Planowane koszty warsztatów: 2400 Euro + koszty dolotów i pobytu w czasie aklimatyzacji ok. 6000 zł.

Serdecznie zapraszam do udziału w Warsztatach Geomorfologicznych SGP i rezerwację terminu w październiku 2013. Komunikat nr 1 pojawi się pod koniec tego roku.
W razie pytań proszę o kontakt na adres e-mailowy.

Zbigniew Zwoliński


Last updated:
29-07-2012