Warsztaty Geomorfologiczne GRECJA
26 kwietnia - 6 maja 2007

Przewodnik terenowy
Naturalne i antropogeniczne procesy rzeĽbotwórcze w warunkach ¶ródziemnomorskich