Warsztaty Geomorfologiczne ISLANDIA
14-28 sierpnia 2005

Przewodnik terenowy


Uczestnicy warsztatów w przededniu ich zakończenia w Reykjaviku